Algemene voorwaarden

Annulatievoorwaarden Zaterdag Zondag vzw

1. U kunt tot 14 dagen na datum van aanmelding via het formulier kosteloos annuleren en eventueel (reeds betaald) cursusgeld 100% terugkrijgen. Wanneer u zich 30 dagen of korter voor aanvang van een cursus/activiteit aanmeldt, dan vervalt deze regel.
2. Wanneer u zich ten laatste 30 dagen voor aanvang van de cursus/activiteit afmeldt, heeft u recht op terugbetaling van 50% van het volledige cursusgeld.
3. Wanneer u zich ten laatste 14 dagen voor aanvang van de cursus/activiteit afmeldt, heeft u recht op terugbetaling van 25% van het volledige cursusgeld.
4. Wanneer u zich minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus/activiteit afmeldt, dan vervalt uw recht op terugbetaling. Wel krijgt u dan een korting van 25% van het cursusgeld (van de geannuleerde cursus) op een volgende cursus.
5. Bij afmelding op de dag van de cursus/activiteit of later, is geen enkele vorm van compensatie nog mogelijk.
6. Bij aankoop van de annulatieverzekering van Zaterdag Zondag vzw vervallen alle annulatievoorwaarden en gelden de voorwaarden van de annulatieverzekering.Annulatieverzekering Zaterdag Zondag vzw (optioneel te bestellen)

De annulatieverzekering is een financiële bescherming voor onvoorziene gebeurtenissen waardoor je niet op reis kan vertrekken, je niet kan deelnemen aan een workshop of cursus of verplicht bent je activiteit stop te zetten. Deze verzekering is optioneel en kost 20% van het totaalbedrag van de activiteit.
Je kan beroep doen op de annulatieverzekering om gelijk welke reden zonder verantwoording te moeten afleggen of bewijsstukken te moeten voorleggen bij Zaterdag Zondag vzw. Redenen kunnen zijn: plotse en onvoorzienbare persoonlijke redenen, familiale omstandigheden, gezondheidsredenen, ...
Je hebt recht op terugbetaling van het totaalbedrag van de activiteit bij annulatie via e-mail ten laatste op de dag vòòr de dag van aanvang van de activiteit. Wanneer de activiteit over meerdere dagen plaatsvindt en de annulatie gebeurt tijdens de activiteit, heb je recht op een gedeeltelijke terugbetaling, namelijk voor de nog resterende dagen in verhouding tot het totaal aantal dagen van de activiteit. Let op: annuleren kan enkel voor de volledige activiteit of voor alle nog resterende dagen van de activiteit. Bij aankoop van de annulatieverzekering vervallen de annulatievoorwaarden.